menu-tigrigna

tigrigna

ክልተ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሓ ፊልምታት ኣብ መበል 49 ኣህጉራዊ ፊልም ፌስቲቫል ህዩስተን 2016 ወርቂ ሽልማት ተዓዊተን። "ተፈሪ መብራህቱ ኣብ ኣህጉራዊ ፊልም ፌስቲቫል ህዩስተን ንሳልሳይ ግዜኡ'ዩ ዝዕወት ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ...
Read More
ዓወት…. ብራእይን ጻዕርን! “ኣነ ካብ ናቕፋ ናብ ሳዋ ምስ መጻእኩ ንነብሰይ ከም በዓልቲ ሓዳር ዘይኮንኩ ከም ተማሃሪት ገይረ እየ ሰሪዐያ። ንድሕሪት ከይጠመትኩ፡ ከመይ ገይረ ነጥብታት ኣዋህሊለ ካብቶም ብሉጻት ተማሃሮ እኸውን ...
Read More
“ኣብ ቦታ ስርሐይ ተወሳኺ ሞያን ክእለትን ረኺበ” መጀመርታ ምስ ነብስኻ ከተላልየና - "ኣማን የዕብዮ እበሃል። ካብ ወላድየይ የዕብዮ መሓመድኑርን ወላዲተይ ኣስማኑር መሓመድን ብ1974 ኣብ ኣስመራ ተወሊደ። ወዲ 5 ዓመት ምስ ...
Read More
ኤርትራዊ ኣቦ መበል 123 ዓመት ዕድመኦም ጸምቢሎም “ዕምሪ ኣብ ኢድ ረቢ’ኳ እንተኾነ፡ ወዲ- ሰብ ኣብ ሂወቱ ካብ ሃሳዪ ወልፍታትን ተግባራትን ምስ ዝእለ፡ ዕድመ ናይ ምንዋሕ ዕድሉ ርሒብ እዩ” ብምባል’ዮም ኣቶ መሓመድ-ኑር ...
Read More
ትምህርቲ ንጹር ዕላማን ድስፕሊንን እዩ ዝደሊ ኣተዓባብያኻ ኣብ ትምህርታዊ ጉዕዞኻ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኣቦይን ኣደይን ድሓን ዝኾነ ትምህርቲ ስለዝነበሮም ተገዳስነቶም ናይ ብሓቂ ጸልዩኒ እዩ። ከም ተወሳኺ`ውን ኣብታ ንመጀመርታ ግዜ ብልጫ ዝወሰድኩላ፡ ...
Read More
ዕላል ምስ መንእሰያት ዶካትር ጀሚላን ኣስካሉን ጀሚላ፥ ቈልዓ ከለኻ፡ “ምስ ዓበኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ?” ምስ እትበሃል፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ ዝውቱር መልሲ ኣሎ። “ሓኪም ክኸውን’የ”፡ “ፖይሎት ክኸውን’የ”፡ “ኢንጂነር ክኸውን’የ” ...
Read More
ኤርትራዊት ፊልም `ሰሎሞን` ኣብ ኣህጉራዊ ፈስቲቫል ፊልም ሂዩስተን ወርቂ ትዕወት "ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሔት ‘ሰሎሞን’ ዘርእስታ ፊልም፡ ኣብ`ዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሂዩስተን፡ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ዓለም-ለኻዊ ናይ ፊልም ፈስቲቫል ድሕሪ ...
Read More
ቃለ መጠይቕ ምስ ወ/ሮ ጸጋ ስዩም ወናኒት ኣብ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ዝነጥፍ ትካል ወ/ሮ ጸጋ ስዩም መድህን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ቴክኖሎጂን ምህዞን ኣብ ዝነጥፍ IBM ኣብ ዝተባህለ ኩባኒያ ኣብዝተፈላለየ ...
Read More
ክልተ መንእሰያት ኤርትራ ጸረ-ጣንጡ መድሃኒት ሚሂዞም “ ዕላማና ዓሶ ኣብ ሃገርና ታሪኽ ኾይኑ ንክሓልፍ`ዩ” ይብሉ። መንእሰያት መንግትኣብ ተስፋልደትን ኣቤል ፍቓዱን ካብ ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ብዓውዲ ፋርማሲ ብ ዲግሪ ተመሪቖም ...
Read More
ቃለ-መጠይቕ ምስ ደራሲት መጽሓፍ ‘ሳራ’ "ናዝሬት ተስፋስላሴ ትበሃል። ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየት ኮይና ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ንዝነበረ ታሪኽ ስድራቤታን ናብራ ኤርትራዊያን ስድራቤታት፡ ንጉዕዞ ስደታ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ...
Read More
ደራሲት ክብራ ኣብርሃም፡ ወነንቲ ታሪኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ባዕልና ምዃና ክንፈልጥን፡ ከም ህዝቢ ምንባር ክንሓስብን ግድን`ዩ ትብል "ነጭ ሸማ " ብኣምሓርኛ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ኮይና፡ ኣብ ታሪኽን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ኣተኩራ ዝተጻሕፈት`ያ። ...
Read More
ሃብሮም ተማ. ሄርሞን በረኸት   :  ሃብሮም ተማ. እምነት የማነብርሃን ብኣኻ ክጅምር ሄርሞን ምስ ነብስኻ ከተላልየና፧ - ሄርሞን በረኸት ይብሃል። ብ1998 ካብ ኣቦይ በረኸት ተኽለሰንበት፡ ካብ ኣደይ ጽጌሬዳ እስቲፋኖስ ኣብ ...
Read More
ዕላል ምስ ስነጥበበኛ ኣርያም ወልደኣብ "ሕልመይ ደኣ ብዙሕ። ነታ ምርኢት ከዕብያ ስለ ዝደሊ ብኣኣ ክጅምር። ዝዓበየ ሕልመይ ናተይ ናይ ቲቪ ምርኢት (Tv Show) ምግባር እዩ። “ኣሩ ሸው” ከኣ መበገሲት ናይ’ዚ ...
Read More
ቃለ-መጠይቕ ምስ ክልተ ሓደሽቲ ምህዞታት ዘቕርቡ መንእሰያት ካብ ኣስመራን መቐለን "መንእሰይ ሻም መስፍን ብትግርኛን እንግሊዝን እትሰርሕ " ናትና" ዝሰመያ ናይ ኮምፕዩተር ኦፐረቲንግ ሲስተም ዝመሃዘ መንእሰይ'ዩ። እዚ ኦፐረቲንግ ሲስተም ኣብ ናይ ...
Read More
“ፍሉይ ርኽበት ክረክብ’ዩ ሕልመይ!!” ኣንትሮፖሎጅስት ፌሩዝ ስዒድ ...
Read More
ደሃይ፡ ኣብ ጀርመን መንበሪ ፈቓድ ንምርካብ 5 ሃገራት ዘቋረፀ ኤርትራዊ ሽሻይ ተስፋኣለም ይበሃል። ነሽነሽ ድማ ቅፅል ሽመይ እዩ። ተወሊደ ዝዓበኹሉ ዃዕቲት ኣብ ዝተበሃለ ከባቢ ኤርትራ እዩ። ኣብ ሳዋ ብምስልጣን፡ ኣብ ...
Read More
ኤርትራዊት ኣመሪካዊት ተማሃሪት፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀረብ ዝስተ ማይ ትተሓጋገዝ “ኣብ ክረምቲ 2014 ምስ ስድራ ቤተይ ናብ ኤርትራ ኬይደ ኔረ…..ቆልዑ ናብ መኪናና ብምምጻእ ማይ ክንህቦም ይምሕጸኑ ኔሮም… ነዞም ክንዳይ ዝኾኑን ...
Read More
ሓሙሻይ ዳግመ ምትእኽካብ 2ይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ከረን ተቓኒዑ "ብዛዕባ`ቲ ዳግመ ምትእኽኻብ ንቪኦኤ ዝገለጸ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር፡ እቲ በዓል ኣብ ከክልተ ዓመት ዝካየድ​ ኮይኑ፡ ሎሚ ዓመት ን5ይ ግዚኡ ይብዓል ከምዘሎ ...
Read More
ዕላል ምስ ድምጻውን ተዋሳእን: ኦርዮን ሳልሕ ኦርዮን ሳልሕ እበሃል። 26 ሰነ 1984 ኣብ ሳሕል ተወሊደ። ክሳብ ናጽነት ዝኸውን ድማ ኣብኡ ጸኒሐ። ድሕሪ ናጽነት ድማ ትምህርቲ ጀሚረ። ኣብ ቤት ትምህርቲ መደበርን ካልኦትን ...
Read More
ንተክኖለጂ ብተክኖለጂ ኢኻ ትብድሆ • ኣተዓባብያኻ - "ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ኣራዕታ፡ ኣዩመን ኣብ እተባህለ ዓዲ’የ ተወሊደ። ኣብኡ ክሳዕ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውን ጸኒሐ። ድሕሪኡ ኣቦይ ኣብ ...
Read More