ኣማን የዕብዮ

“ኣብ ቦታ ስርሐይ ተወሳኺ ሞያን ክእለትን ረኺበ”

መጀመርታ ምስ ነብስኻ ከተላልየና –
“ኣማን የዕብዮ እበሃል። ካብ ወላድየይ የዕብዮ መሓመድኑርን ወላዲተይ ኣስማኑር መሓመድን ብ1974 ኣብ ኣስመራ ተወሊደ። ወዲ 5 ዓመት ምስ ኰንኩ ምስ ስድራይ ናብ ሱዳን ብምኻድ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ – ከሰላ ትምህርቲ ጀሚረ፡፡ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ኣብኡ ተማሂረ፡፡ ድሕሪኡ ኣብ ከሰላ ብ‘ዩኔስኮ’ ትፍለጥ ቤት ትምህርቲ ነይራ፡፡ ካብ 7ይ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብኡ ተማሂረ፡፡”